Новия сайт

Считано от 02.12.2019г. Районен съд Свиленград има нов сайт на адрес  https://svilengrad-rs.justice.bg.

Информацията в текущият сайт е актуална към 31.12.2019г.