Съобщение

Съобщение

     На 09.07.2018 година от 14.00 часа в съдебна зала № 1 на Районен съд – Свиленград

в изпълнение на длъжността „съдия” в Районен съд – Свиленград ще встъпят Десислава Иванова Тодорова и Радина Василева Хаджикирева. На встъпването в длъжност ще присъства Милена Дечева – заместник административен ръководител – заместник председател на Окръжен съд – Хасково.

 

Десислава Иванова Тодорова е на 29 години, от град София, завършила е специалност „Право” в УНСС – София през 2013 година. Има общ юридически стаж 3 години и 26 дни, 2 години от които като младши съдия в Окръжен съд – Хасково, а 9 месеца като кандидат за младши съдия в НИП.

На 06.07.2016 година е встъпила в изпълнение на длъжността „младши съдия” в Окръжен съд – Хасково на основание решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол №10/28.06.2016 г.

Като младши съдия разглежда въззивни граждански и въззивни наказателни дела в Окръжен съд – Хасково.

Със заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Хасково е била командирована да изпълнява функциите на „съдия” в РС – Свиленград от 01.12.2017 г. до 28.02.2018 г., където разглежда граждански дела.

Със заповеди на административния ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив е била командирована да изпълнява функциите на „съдия” в РС – Пазарджик от 01.03.2018 г. до 30.06.2018 г., където също разглежда граждански дела.

С решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 21/26.06.2018 г. е назначена на длъжността „съдия” в Районен съд – Свиленград, считано от 07.07.2018 година.

 

 

Радина Василева Хаджикирева е на 30 години, от град Пловдив, завършила е специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” – София през 2012 година. Има общ юридически стаж 3 години, 6 месеца и 29 дни, 2 години от които като младши съдия в Окръжен съд – Хасково, а 9 месеца като кандидат за младши съдия в НИП.

На 06.07.2016 година е встъпила в изпълнение на длъжността „младши съдия” в Окръжен съд – Хасково на основание решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол №10/28.06.2016 г.

Като младши съдия разглежда въззивни граждански и въззивни наказателни дела в Окръжен съд – Хасково.

Със заповед на административния ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив е била командирована да изпълнява функциите на „съдия” в РС – Пазарджик от 01.12.2017 г. до 28.02.2018 г., където разглежда граждански дела.

Със заповеди на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Хасково е била командирована да изпълнява функциите на „съдия” в РС – Свиленград от 01.03.2018 г. до 30.06.2018 г., където също разглежда граждански дела.

С решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 21/26.06.2018 г. е назначена на длъжността „съдия” в Районен съд – Свиленград, считано от 07.07.2018 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *