Анкета

Уважаеми клиенти,
Търсим вашите оценки за качеството в работата на съдебната администрация, която обслужва потребителите на информация и съдебно -административни услуги. Моля подчертавайте, или заграждайте верните, според вас отговори. Попълненият Анкетен лист поставете в обозначените за целта кутии на Първи и Трети етаж на Съдебната палата.

Анкетен лист