Съдия Добринка Кирева от Районен съд Свиленград изпрати до Съда на Европейския съюз в град Люксембург ПРЕЮДИЦИАЛНИ ВЪПРОСИ по Наказателно общ характер дело №641 от 2017 година по описа на районния съд.  Това е първо такова запитване отправено от съд в съдебният район на Хасковски окръжен съд. Въпросите, които са поставени за разрешаване от Общностния съд са следните :Повече →

      В помощ на съдебните заседатели Националния институт на правосъдието /НИП/ разработи учебно помагало „Наръчник на съдебния заседател”. Наръчникът съдържа основни понятия и принципи от наказателното право и процес, етични норми и изисквания за работата на съдебния заседател, както и информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебния заседател и насоки за организация на работата му като член на съдебния състав. Наръчникът е публикуван на сайтаПовече →

       На 26-ти юни 2017 година се приключи изпълнението на Образователната програма ”Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, осъществено от Районен съд – Свиленград и Районна прокуратура – Свиленград през учебната 2016/ 2017 година в двете училища – партньори ПГССИ ”Христо Ботев” и СУ ”Д-р Петър Берон”.Повече →

На 24-ти  и 25-ти април 2017 година, в изпълнение на съвместния проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, озаглавен Образователна програма ”Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съдия Добринка Кирева посети учебните часове на Ха и Хб класове в СОУ ”Д-р Петър Берон” – гр.Свиленград и на Хб клас в ПГССИ ”Христо Ботев” – гр.Свиленград. Учениците бяха запознати с дейността на съда,както и с правата и задълженията на малолетните и непълнолетните според българското законодателство. Обсъдиха се казуси  от наказателно правен аспект. Проведе  се дискусия с учащите се, като учениците от  ПГССИ ”Христо Ботев” – гр.Свиленград разиграхаПовече →

На 21.04.2017г. Районен съд Свиленград съвместно с Районна прокуратура Свиленград отбелязаха професионалния празник на юриста с организиране на симулативен наказателен процес в „Деня на отворените врати“. Ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГССИ „Христо Ботев“ разиграха наказателен процес, като всички участници и присъстващи получиха Конституцията на Република България.Повече →

СЪОБЩЕНИЕ На 3-ти април 2017 година,в изпълнение на съвместния проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката,Повече →