Дежурен съдия

Дежурният съдия се произнася по заявления на граждани
Искане на разрешение за теглене на суми по детски влогове.Отвори
Искане на разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни.Отвори
Искане за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви.Отвори
Заявления за отказ от наследство и други.Отвори