Контакти

За връзка с Районен съд – Свиленград
Адрес: Свиленград, Г. Бенковски 12, България
Телефон: +359 37 970 600

За да изпратите писмо може да използвате следните е-mail адреси:

Заемана длъжностТелефонен номер
Председател0379 70 606
Районен съдия0379 70 602
0379 70 603
0379 70 604
0379 70 605
0379 70 616
Съдия изпълнител0379 70 608
Съдия по вписванията0379 70 601
Административен секретар- телефон / факс0379 70 600
Главен счетоводител / Системен админстратор0379 70 607
Наказателна канцелария0379 70 609
Гражданска канцелария / Архив0379 70 612
Секретар СИС0379 70 608
Съдебни секретари0379 70 611
Бюро съдимост / Регистратура / Призовкари0379 70 613
Служба по вписванията0379 72 027
Връзки с обществеността087 8102002