Контакти

За връзка с Районен съд – Свиленград
Адрес: Свиленград, Г. Бенковски 12, България
Телефон: +359 37 970 600

За да изпратите писмо може да използвате следните е-mail адреси:

Заемана длъжностТелефонен номер
Председател0379 70 606
Районен съдия0379 70 603
0379 70 604
0379 70 605
0379 70 616
Съдия изпълнител0379 70 601
Съдия по вписванията0379 70 602
Административен секретар- телефон / факс0379 70 600
Главен счетоводител / Системен админстратор0379 70 607
Наказателна канцелария0379 70 609
Гражданска канцелария / Архив0379 70 612
Секретар СИС0379 70 608
Съдебни секретари0379 70 611
Бюро съдимост / Регистратура / Призовкари0379 70 613
Служба по вписванията0379 72 027
Връзки с обществеността087 8102002