Справка за насрочени дела за периода от 15.1.2018г. до 22.1.2018г.

 

 

 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо – подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия – докладчик и председател на съдебния съставНасрочване на делото
1АНД No 793/2017, II съставАгенция „Митници“А.Щ.В.МИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
15.1.2018 10:30
2АНД No 887/2017, II съставМВРГ.Х.Д.РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
15.1.2018 13:30
3АНД No 889/2017, II съставБАБХИЛ И ЕЛ ООД-ГР.СВИЛЕНГРАДОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ХАСКОВОДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
15.1.2018 14:00
4АНД No 888/2017, II съставБАБХИЛ И ЕЛ ООД-ГР.СВИЛЕНГРАДОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ХАСКОВОДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
15.1.2018 14:30
5АНД No 964/2017, I съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДР.С.С.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
16.1.2018 9:00
6Гражданско дело No 280/2016, II съставДелбаМ.Ж.Д.,
Л.Ж.М.
Д.Х.Ж.,
В.П.П.,
Я.П.П.,
С.Я.П.,
М.Д.Д.,
Ж.Д.С.,
Е.Ф.Б.,
С.Ф.К.,
Х.П.Д.,
Е.Д.Х.,
Н.Д.А.,
М.Д.К.,
Х.Д.К.,
Д.И.П.,
Е.И.В.,
В.И.П.
Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
16.1.2018 10:15
7Гражданско дело No 359/2017, I съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеМ.Г.К.,
И.Г.К.,
С.А.С.,
П.А.С.,
Г.И.П.,
М.Д.П.,
М.К.А.,
Д.К.М.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
16.1.2018 10:30
8НЧХД No 815/2017, I съставЛека телесна повредаВ.С.С.Д.А.Д.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
16.1.2018 10:30
9Гражданско дело No 785/2017, I съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеА.Т.И.ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
16.1.2018 11:00
10НОХД No 15/2018, II съставНезаконно преминаване през границаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДН.Н.А.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
16.1.2018 11:00
11Гражданско дело No 795/2017, I съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.И.К.К.З.С.Р.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
16.1.2018 11:30
12Гражданско дело No 861/2017, II съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеС.М.В.,
Г.К.Р.
 Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
17.1.2018 10:00
13АНД No 850/2017, III съставАгенция „Митници“СЪРВИЗ ЛОГИСТИК ООДМИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
17.1.2018 10:00
14АНД No 956/2017, III съставБАБХЕТ Н.Г.-С..Д.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ХАСКОВОДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
17.1.2018 10:15
15НОХД No 707/2017, III съставНарушения на валутния режим – чл.251 НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДЦ.З.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
17.1.2018 10:30
16Гражданско дело No 756/2017, II съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеДЖОРДЖ Г ЕНД Г ЕООД-ГР.ЛЮБИМЕЦЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
17.1.2018 11:00
17Гражданско дело No 757/2017, II съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеДЖОРДЖ Г ЕНД Г ЕООД-ГР.ЛЮБИМЕЦЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
17.1.2018 11:30
18АНД No 959/2017, III съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДА.М.Д.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
17.1.2018 14:00
19Гражданско дело No 310/2017, II съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.Н.М.А.И.К.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СВИЛЕНГРАД
Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
17.1.2018 14:30
20НОХД No 547/2016, V съставДлъжностно присвояванеРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ВИДИН, ПЛ.БДИНЦИ 1 ЕТ.3,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАД
Я.Т.Т.Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
18.1.2018 10:00
21АНД No 877/2017, III съставМВРД.Г.С.РУП КЪМ ОДМВР ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
18.1.2018 10:00
22АНД No 878/2017, III съставМВРЮ.Ш.С.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
18.1.2018 10:15
23АНД No 867/2017, III съставАгенция „Митници“В.Щ.В.МИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
18.1.2018 10:30
24АНД No 962/2017, III съставМВРА.А.Й.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
18.1.2018 10:45
25ЧГД No 565/2017, II съставПредоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеБАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
18.1.2018 11:00
26Гражданско дело No 880/2017, II съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеД.Г.Г.,
Х.Ж.Г.
 Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
18.1.2018 13:30
27АНД No 634/2016, V съставАгенция „Митници“Е.А.И.МИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
18.1.2018 14:00
28АНД No 963/2017, III съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДА.Е.С.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
18.1.2018 14:00
29НОХД No 451/2016, V съставКвалифицирани състави на изнасилване – чл.152 ал.2 НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.А.А.Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
18.1.2018 14:30
30НОХД No 866/2017, II съставПродажба и държане на акцизни стоки без бандеролРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДФ.А.Д.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
19.1.2018 10:30
31АНД No 907/2017, II съставМВРЗ.М.А.РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
19.1.2018 14:00
32АНД No 942/2017, II съставАгенция „Митници“Й.Т.И.МИТНИЦА ПЛОВДИВДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
19.1.2018 14:30