Справка за насрочени дела за периода от 23.4.2018г. до 27.4.2018г.

 

 

Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо – подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия Насрочване на делото
1АНД No 157/2018, I съставАгенция „Митници“САХАНД ООД-ГР.АСЕНОВГРАДМИТНИЦА – ПЛОВДИВДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
24.4.2018 9:00
2НОХД No 188/2018, I съставНезаконно преминаване през границаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.Й.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
24.4.2018 9:30
3АНД No 144/2018, III съставМВРБ.Б.Д.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
24.4.2018 10:00
4АНД No 155/2018, III съставАгенция „Митници“САХАНД ООД-ГР.АСЕНОВГРАДМИТНИЦА – ПЛОВДИВДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
24.4.2018 10:15
5ЧГД No 206/2018, II съставДруги частни производстваДСИ ПРИ РС СВИЛЕНГРАДС.К.М.Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
25.4.2018 9:45
6Гражданско дело No 632/2017, I съставДелбаД.И.Д.В.Х.Н.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.4.2018 10:00
7Гражданско дело No 94/2018, III съставДелбаВ.Г.В.Х.А.В.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
25.4.2018 10:00
8ЧГД No 207/2018, II съставДруги частни производстваДСИ ПРИ РС СВИЛЕНГРАДГ.М.Н.Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
25.4.2018 10:00
9Гражданско дело No 273/2018, I съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеЯ.Х.И.,
Ц.Д.И.
 Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.4.2018 10:00
10Гражданско дело No 289/2017, I съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.М.Н.Д.Н.Д.Д.,
С.Н.Д.,
Н.Н.Д.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.4.2018 10:30
11Гражданско дело No 798/2017, II съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещА.Г.Б.Х.А.Ю.Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
25.4.2018 10:30
12Гражданско дело No 384/2017, II съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеЕ.Г.М.,
Н.Ч.Н.,
Т.Ч.Х.
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРАДокладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
25.4.2018 11:00
13Гражданско дело No 135/2018, I съставИскове за развод и недействителност на бракаК.Н.М.Т.Д.М.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.4.2018 11:00
14Гражданско дело No 228/2018, II съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеТ.Г.Е.Е.Й.Е.Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
25.4.2018 14:30
15Гражданско дело No 71/2018, II съставИскове по СК – издръжка, изменениеД.П.Т.Д.Д.Д.Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
26.4.2018 10:00
16Гражданско дело No 119/2018, III съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеС.Н.Г.ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
26.4.2018 10:00
17Гражданско дело No 792/2017, II съставИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеП.В.П.БОРКА БД ЕООД-ГР.СОФИЯДокладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
26.4.2018 10:30
18Гражданско дело No 57/2018, III съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВ.М.Ц.,
В.М.Н.,
К.Г.К.,
С.Г.К.,
С.А.Д.,
М.А.И.,
С.Т.М.,
Д.С.М.,
Г.С.М.,
М.С.М.,
Й.С.М.,
К.Х.Й.,
М.Х.Й.,
Д.И.К.,
Р.С.П.,
К.Д.К.,
Х.Д.К.
П.И.К.,
Д.Я.Т.,
С.К.Т.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
26.4.2018 10:30
19Гражданско дело No 616/2017, II съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеЕ.Д.Ч.УОЛЛ ПРЕМИУМ ЕООД-ГР.ПЛОВДИВДокладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
26.4.2018 11:15
20НОХД No 266/2017, V съставСъстави на придобиване и държане на наркотични веществаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.М.П.Докладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
26.4.2018 14:00
21Гражданско дело No 123/2018, III съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеТОРОС ООД-ГР.ЛЮБИМЕЦЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
26.4.2018 14:30
22Гражданско дело No 120/2018, II съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеС.Н.Ч.ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ЕЛЕНА З. ТОДОРОВА
26.4.2018 15:15