Справка за насрочени дела за периода от 21.6.2019г. до 28.6.2019г.

Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, 
жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия Насрочване на делото
1НОХД No 426/2019, I съставКвалифицирани състави на хулиганствоРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДБ.Ш.Ш.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
21.6.2019 11:00
2АНД No 371/2019, I съставМВРБ.Г.Б.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
24.6.2019 9:00
3АНД No 372/2019, I съставМВРМ.А.А.РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
24.6.2019 9:30
4АНД No 375/2019, I съставАгенция „Митници“П.Х.Б.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКАДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
24.6.2019 10:00
5АНД No 379/2019, I съставМВРР.Б.В.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
25.6.2019 9:00
6Гражданско дело No 871/2018, I съставДелбаН.Г.Н.,
Л.Г.К.
Г.Я.А.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 9:30
7Гражданско дело No 267/2019, I съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеГ.М.Г.,
Д.А.Г.
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 9:30
8Гражданско дело No 382/2019, I съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеТ.П.Й.ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРО СНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 9:30
9Гражданско дело No 391/2019, I съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеЖ.Н.В.ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРО СНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 9:30
10Гражданско дело No 939/2018, I съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ- ГР.СОФИЯО.З.Г.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 10:00
11Гражданско дело No 243/2019, I съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИЗИ ФИНАНС ЕООД-СОФИЯГ.К.Л.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 10:00
12Гражданско дело No 522/2019, I съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеД.П.П.,
Д.П.П.
 Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 10:00
13АНД No 389/2019, III съставАгенция „Митници“ДИДЖИТАЛ МЛАДЕНОВИЧ ЕООД- ГР.СОФИЯТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКАДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
25.6.2019 10:00
14АНД No 390/2019, III съставМВРД.Б.К.РУ СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
25.6.2019 10:00
15Гражданско дело No 424/2019, I съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.А.Г.В.Н.С.Ж.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 10:30
16Гражданско дело No 801/2018, I съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.Д.А.К.А.К.И.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 13:30
17Гражданско дело No 801/2018, I съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.Д.А.К.А.К.И.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 15:00
18Гражданско дело No 498/2019, I съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеВ.К.Ж.С.Ж.Ж.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
25.6.2019 15:00
19АНД No 393/2019, I съставАгенция „Митници“К.Ш.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКАДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
26.6.2019 9:00
20Гражданско дело No 199/2019, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеБДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООДД.А.А.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
26.6.2019 10:00
21Гражданско дело No 615/2018, II съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещМ.А.Т.,
М.Д.Д.,
Д.Д.Д.,
О.В.Т.,
Д.П.Т.
Н.Т.С.,
О.П.К.,
Е.П.Ц.,
П.Д.Т.,
И.Т.И.,
М.К.В.,
А.К.И.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
26.6.2019 10:15
22АНД No 320/2019, III съставМВРМ.С.М.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
26.6.2019 10:15
23Гражданско дело No 339/2019, II съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеК.И.К.ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОС НАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
26.6.2019 10:30
24АНД No 319/2019, III съставМВРД.С.И.ГРУПА КЪМ ОДМВР -ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
26.6.2019 10:30
25Гражданско дело No 77/2019, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВОДО СНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВОГ.Т.Г.П.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
26.6.2019 10:45
26АНД No 394/2019, III съставАгенция „Митници“К.А.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКАДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
26.6.2019 10:45
27Гражданско дело No 53/2019, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЗК ЛЕВ ИНС АД-СОФИЯС.Д.К.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
26.6.2019 11:00
28ЧНД No 369/2019, III съставПроизводство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.С.М.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
26.6.2019 11:00
29АНД No 392/2019, I съставАгенция „Митници“В.М.Б.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКАДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
26.6.2019 11:00
30Гражданско дело No 347/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеС.Х.Т.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
27.6.2019 10:00
31Гражданско дело No 348/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеВ.Г.В.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
27.6.2019 10:00
32Гражданско дело No 349/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеТ.С.Т.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
27.6.2019 10:00
33Гражданско дело No 354/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеА.Д.Т.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
27.6.2019 10:15
34Гражданско дело No 358/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеИ.Д.И.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
27.6.2019 10:15
35Гражданско дело No 805/2018, III съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД-ГР.СОФИЯА.Х.С.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
27.6.2019 10:30
36Гражданско дело No 165/2019, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРО СНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВЕТ М.М.-С.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
27.6.2019 10:45
37АНД No 172/2019, III съставАгенция „Митници“А.Я.Ч.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА КЪМ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
27.6.2019 11:00
38Гражданско дело No 355/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеИ.А.К.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
27.6.2019 13:30
39Гражданско дело No 356/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеГ.Д.С.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
27.6.2019 13:30
40Гражданско дело No 357/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеГ.А.Х.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
27.6.2019 13:30
41Гражданско дело No 359/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеН.Д.Б.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
27.6.2019 13:30
42Гражданско дело No 365/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеА.Ж.И.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
27.6.2019 13:30
43Гражданско дело No 366/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеН.П.К.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
27.6.2019 13:30
44Гражданско дело No 384/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеХ.П.Р.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
27.6.2019 14:00
45Гражданско дело No 385/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеВ.И.С.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
27.6.2019 14:00
46Гражданско дело No 388/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеТ.С.Т.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
27.6.2019 14:00