Справка за насрочени дела за периода от 17.9.2018г. до 21.9.2018г.

 

Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, 
жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия Насрочване на делото
1АНД No 363/2018, I съставАгенция „Митници“А.Т.А.МИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
17.9.2018 9:00
2АНД No 368/2018, I съставМОСВВ И К ЕООД ХАСКОВОБАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН“-ГР.ПЛОВДИВДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
17.9.2018 9:30
3АНД No 449/2018, III съставАгенция „Митници“М.Е.МИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
17.9.2018 10:00
4АНД No 450/2018, III съставАгенция „Митници“МЕРИЙЪЛДЪЗ ЛОЖИСТИК ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТИД ШИРКЕТИМИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
17.9.2018 10:15
5НЧХД No 816/2017, II съставЛека телесна повредаВ.С.С.Н.С.Д.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
17.9.2018 10:30
6НОХД No 385/2018, I съставОбсебванеРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.З.Щ.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
17.9.2018 10:30
7АНД No 451/2018, III съставАгенция „Митници“Н.И.Б.МИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
17.9.2018 10:30
8НОХД No 641/2017, III съставНарушения на валутния режим – чл.251 НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДД.П.,
Р.Ч.
Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
17.9.2018 14:00
9НЧХД No 436/2018, II съставЛека телесна повредаА.М.С.Д.Я.М.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
17.9.2018 14:00
10АНД No 437/2018, II съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДР.Р.Х.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
17.9.2018 15:30
11АНД No 397/2018, I съставАгенция „Митници“Г.И.Д.МИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
18.9.2018 9:00
12Гражданско дело No 844/2017, I съставДелбаВ.Т.Г.,
Р.Т.Х.
Ц.Д.К.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
18.9.2018 9:30
13ЧГД No 471/2018, I съставДруги частни производства Х.П.П.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
18.9.2018 9:30
14ЧГД No 601/2018, I съставПредоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеБАНКА ДСК ЕАДК.С.М.,
М.А.М.,
З.А.М.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
18.9.2018 9:30
15АНД No 398/2018, I съставАгенция „Митници“М.Р.М.МИТНИЦА-БУРГАСДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
18.9.2018 9:30
16Гражданско дело No 782/2017, I съставДелбаН.Г.К.Т.М.К.,
Г.Й.К.,
В.Й.К.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
18.9.2018 9:45
17Гражданско дело No 289/2018, I съставИскове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоА.Д.А.Ж.Д.Т.,
Г.И.Т.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
18.9.2018 10:00
18Гражданско дело No 302/2018, I съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеД.Г.Т.ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРО СНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
18.9.2018 10:00
19ЧНД No 447/2018, III съставПроизводство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОИ.Я.Ш.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
18.9.2018 10:00
20АНД No 364/2018, II съставАгенция „Митници“К.М.Х.МИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
18.9.2018 10:30
21НОХД No 401/2018, I съставКвалифицирани състави на кражбаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДГ.Н.Д.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
18.9.2018 10:30
22Гражданско дело No 142/2017, I съставДелбаМ.К.Г.Д.Г.И.,
С.Г.А.,
Д.Н.Д.,
Г.Н.А.,
Д.Н.А.,
Н.А.А.,
И.К.Г.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
18.9.2018 10:45
23Гражданско дело No 280/2018, I съставДелбаГ.М.Ф.М.И.Д.,
Д.И.П.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
18.9.2018 11:00
24Гражданско дело No 481/2018, I съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеВ.С.С.ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРО СНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
18.9.2018 11:30
25Гражданско дело No 95/2018, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ-ГР.СОФИЯД.И.Д.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
19.9.2018 9:30
26Гражданско дело No 110/2018, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеБНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А., КЛОН БЪЛГАРИЯП.Ю.А.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
19.9.2018 9:45
27Гражданско дело No 217/2018, II съставИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеМОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АДН.М.А.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
19.9.2018 10:00
28Гражданско дело No 290/2018, III съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещП.П.П.ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
19.9.2018 10:00
29ЧНД No 503/2018, III съставПроизводство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДК.Г.П.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
19.9.2018 10:00
30Гражданско дело No 616/2017, II съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеЕ.Д.Ч.УОЛЛ ПРЕМИУМ ЕООД-ГР.ПЛОВДИВДокладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
19.9.2018 10:10
31ЧГД No 413/2018, III съставПредоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеБАНКА ДСК ЕАДК.Д.С.,
А.М.С.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
19.9.2018 10:15
32Гражданско дело No 268/2018, III съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещБ.Г.Б.,
П.Г.Б.
М.И.А.,
А.И.К.,
Д.И.А.,
Х.И.Т.,
Н.К.Т.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
19.9.2018 10:30
33Гражданско дело No 379/2017, II съставДелбаЕУРОПЛАНТС ЕООД-С.МЛАДИНОВОХ.Д.Х.,
Х.К.Г.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
19.9.2018 10:35
34Гражданско дело No 874/2017, II съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещМ.А.К.,
Д.Г.К.,
М.М.А.
С.В.А.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
19.9.2018 11:05
35Гражданско дело No 299/2017, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – АДД.М.Д.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
19.9.2018 11:30
36Гражданско дело No 278/2016, III съставДелбаМ.П.Н.,
П.Б.Н.
К.И.Н.,
П.И.Н.,
Р.И.Н.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
19.9.2018 14:00
37Гражданско дело No 794/2017, II съставИскове за развод и недействителност на бракаТ.Б.Д.Д.П.Т.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
20.9.2018 9:30
38Гражданско дело No 202/2016, II съставКосвен искСИТИ ГРУП 1 ООД – СТАРА ЗАГОРА,
Ж.К.П.,
Я.К.П.,
М.Я.Г.
И.Я.П.,
И.Г.П.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
20.9.2018 10:00
39НОХД No 441/2018, II съставПрестъпления против младежтаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДА.Р.Г.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
20.9.2018 10:00
40Гражданско дело No 353/2018, II съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеМОБИЛТЕЛ ЕАДН.Т.Г.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
20.9.2018 10:30
41АНД No 367/2018, II съставМОСВВ И К ЕООД ХАСКОВОБАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН“-ГР.ПЛОВДИВДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
20.9.2018 10:30
42АНД No 366/2018, II съставМОСВВ И К ЕООД ХАСКОВОБАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН“-ГР.ПЛОВДИВДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
20.9.2018 11:00
43Гражданско дело No 654/2018, III съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеК.Д.М.М.Н.М.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
20.9.2018 11:15
44Гражданско дело No 505/2018, III съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеМ.К.А.,
А.А.А.
А.А.А.,
Н.И.Д.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
20.9.2018 11:30
45Гражданско дело No 331/2018, III съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеТ.Л.А.Т.Л.В.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
20.9.2018 14:00