Справка за насрочени дела за периода от 16.7.2018г. до 20.7.2018г.

 

Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, 
жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия Насрочване на делото
1АНД No 210/2018, II съставМВРХ.Т.Б.РУ КЪМ ОДМВР ХАСКОВО, РУ СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
16.7.2018 10:30
2ЧНД No 133/2018, II съставПроизводство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОС.П.К.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
16.7.2018 11:00
3НЧХД No 668/2017, II съставЛека телесна повреда без разстройство на здраветоО.Х.Б.Г.Г.Д.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
16.7.2018 14:00
4НЧХД No 816/2017, II съставЛека телесна повредаВ.С.С.Н.С.Д.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
17.7.2018 10:30
5АНД No 156/2018, II съставАгенция „Митници“САХАНД ООД – ГР.АСЕНОВГРАДМИТНИЦА – ПЛОВДИВДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
17.7.2018 13:30
6АНД No 153/2018, II съставАгенция „Митници“САХАНД ООД – ГР.АСЕНОВГРАДМИТНИЦА – ПЛОВДИВДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
17.7.2018 14:00
7АНД No 154/2018, II съставАгенция „Митници“САХАНД ООД – ГР.АСЕНОВГРАДМИТНИЦА – ПЛОВДИВДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
17.7.2018 14:30
8НОХД No 346/2018, III съставНезаконно преминаване през границаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДС.Д.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
17.7.2018 14:45
9НОХД No 739/2017, II съставКражба, представляваща опасен рецидивРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДН.И.М.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
17.7.2018 15:00
10НОХД No 344/2018, III съставНезаконно преминаване през границаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.Ф.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
17.7.2018 15:00
11Гражданско дело No 571/2017, II съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.Е.М.Г.И.Д.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО СВИЛЕНГРАД
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
18.7.2018 10:15
12Гражданско дело No 228/2018, III съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеТ.Г.Е.Е.Й.Е.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГРАД СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СВИЛЕНГРАД
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
18.7.2018 11:00
13Гражданско дело No 363/2018, II съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеВ.П.В.В.В.В.,
В.С.С.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
18.7.2018 13:30
14Гражданско дело No 802/2017, II съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.Г.П.Б.Н.М.К.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
18.7.2018 14:30
15НОХД No 475/2017, II съставИзмамаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДЯ.Г.К.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
19.7.2018 11:00