Справка за насрочени дела за периода от 15.4.2019г. до 19.4.2019г.

Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, 
жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия Насрочване на делото
1АНД No 217/2019, I съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДХ.Г.С.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
15.4.2019 9:00
2НЧХД No 207/2019, I съставЛека телесна повредаИ.Ф.И.,
Я.П.М.
Н.Г.К.,
В.Н.К.,
И.Н.К.
Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
15.4.2019 9:30
3НОХД No 247/2019, II съставУправление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДС.В.С.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
15.4.2019 10:30
4АНД No 209/2019, I съставМВРМ.А.К.ОД НА МВР – ХАСКОВОДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
15.4.2019 13:30
5Гражданско дело No 742/2018, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеАГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД-ГР.СОФИЯЖ.Р.М.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
17.4.2019 10:00
6Гражданско дело No 831/2018, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРО СНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВПЕТ КОНСУЛТИНГ ООД-ГР.СВИЛЕНГРАДДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
17.4.2019 10:15
7ЧГД No 187/2019, II съставПредоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лицеБАНКА ДСК ЕАДЖ.Г.С.,
А.А.С.,
Е.А.И.,
А.Ю.А.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
17.4.2019 10:30
8Гражданско дело No 329/2019, II съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеС.В.Б.,
М.М.Б.
 Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
17.4.2019 10:45
9ЧНД No 205/2019, II съставПроизводство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОШ.З.В.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
17.4.2019 14:00
10Гражданско дело No 107/2019, II съставИскове за развод и недействителност на бракаГ.П.С.К.Н.С.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
18.4.2019 10:00
11АНД No 202/2019, III съставМВРИ.Р.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
18.4.2019 10:00
12Гражданско дело No 73/2019, II съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.К.И.К.,
Р.И.К.
И.К.К.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
18.4.2019 10:15
13Гражданско дело No 255/2019, II съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеМ.А.М.,
Д.К.М.
 Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
18.4.2019 11:15
14НОХД No 149/2019, III съставКвалифицирани състави на кражбаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДА.К.А.,
М.К.Д.
Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
18.4.2019 14:00
15НОХД No 146/2019, II съставУправление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДД.С.Д.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
18.4.2019 14:30
16НОХД No 190/2019, III съставУправление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДБ.Й.Я.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
19.4.2019 14:00