Справка за насрочени дела за периода от 10.12.2018г. до 14.12.2018г.

 

 

Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, 
жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия Насрочване на делото
1НЧХД No 646/2018, I съставЛека телесна повреда без разстройство на здраветоА.Д.К.К.И.Д.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2018 9:00
2ЧНД No 659/2018, I съставПроизводство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни делаМИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОЕ.П.П.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2018 9:00
3НОХД No 694/2018, I съставНезаконно преминаване през границаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДА.Ш.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2018 9:15
4АНД No 650/2018, I съставМВРИ.Г.М.ОД НА МВР – ХАСКОВОДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
11.12.2018 9:00
5АНД No 658/2018, I съставМВРГ.И.Г.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
11.12.2018 9:15
6НОХД No 598/2018, III съставИзмамаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДЯ.Г.К.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
11.12.2018 10:00
7НОХД No 698/2018, I съставНезаконно преминаване през границаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДФ.А.Х.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
11.12.2018 11:30
8НОХД No 594/2018, III съставИзмама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидивРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДИ.С.И.,
П.В.Г.
Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
11.12.2018 14:00
9НОХД No 701/2018, I съставНезаконно преминаване през границаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДЕ.А.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
11.12.2018 14:00
10НОХД No 700/2018, I съставНезаконно преминаване през границаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДШ.А.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
11.12.2018 15:00
11Гражданско дело No 586/2018, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеАГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД-ГР.СОФИЯЖ.Т.Ш.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
12.12.2018 9:30
12Гражданско дело No 793/2018, II съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеТ.Р.Т.,
И.Т.Т.
 Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
12.12.2018 9:30
13ЧГД No 832/2018, II съставДруги частни производства ДСИ ПРИ РС СВИЛЕНГРАД,
Г.С.Н.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
12.12.2018 9:30
14Гражданско дело No 834/2018, II съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеИ.Б.К.К.А.К.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
12.12.2018 9:30
15Гражданско дело No 190/2018, II съставДелбаЕ.И.М.А.И.К.Докладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
12.12.2018 10:00
16Гражданско дело No 336/2018, III съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД-БУРГАСЙ.А.С.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
12.12.2018 10:00
17Гражданско дело No 618/2018, I съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.М.С.С.С.А.А.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
12.12.2018 10:00
18НОХД No 705/2018, I съставНезаконно преминаване през границаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДИ.Н.Д.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
12.12.2018 10:00
19Гражданско дело No 142/2017, I съставДелбаМ.К.Г.Д.Г.И.,
С.Г.А.,
Д.Н.Д.,
Г.Н.А.,
Д.Н.А.,
Н.А.А.,
И.К.Г.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
12.12.2018 10:30
20Гражданско дело No 593/2018, III съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеВ.Д.М.АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
12.12.2018 10:30
21НОХД No 703/2018, I съставНезаконно преминаване през границаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.А.Х.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
12.12.2018 10:30
22Гражданско дело No 225/2018, II съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеК.Д.К.,
А.Д.В.
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРАДокладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
12.12.2018 11:00
23Гражданско дело No 472/2018, I съставИскове за недействителност на правни сделкиГ.Т.Р.М.М.Д.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
12.12.2018 11:00
24Гражданско дело No 613/2018, II съставИскове по ЗОДОВА.К.И.ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯДокладчик:
ДЕСИСЛАВА И. ТОДОРОВА
12.12.2018 11:00
25Гражданско дело No 720/2018, III съставИскове за развод и недействителност на бракаГ.А.Д.М.Д.Д.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
12.12.2018 11:00
26Гражданско дело No 873/2018, I съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеА.К.И.Д.А.К.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
12.12.2018 13:30
27Гражданско дело No 289/2018, I съставИскове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоА.Д.А.Ж.Д.Т.,
Г.И.Т.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
12.12.2018 14:00
28Гражданско дело No 346/2018, I съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение4ФИНАНС ЕООД-ГР.СОФИЯП.С.Г.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
12.12.2018 14:00
29НЧХД No 585/2018, III съставЛека телесна повреда без разстройство на здраветоЗ.А.П.Я.Е.З.,
Р.Я.Е.,
З.Я.Е.,
В.М.З.
Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
12.12.2018 14:00
30Гражданско дело No 724/2018, I съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.Р.Е.Ю.Б.Х.Б.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
12.12.2018 14:30
31Гражданско дело No 692/2018, III съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещЗ.А.К.,
А.Н.К.,
П.Н.К.М.
П.И.К.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
13.12.2018 10:00
32Гражданско дело No 859/2018, III съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеВ.В.К.,
Р.З.К.
 Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
13.12.2018 13:50
33Гражданско дело No 268/2018, III съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещБ.Г.Б.,
П.Г.Б.
М.И.А.,
А.И.К.,
Д.И.А.,
Х.И.Т.,
Н.К.Т.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
13.12.2018 14:00
34НОХД No 525/2018, III съставПротивозаконно отнемане на МПСРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДК.М.П.,
А.Д.А.,
А.Е.И.,
М.А.И.
Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
13.12.2018 14:00
35АНД No 629/2018, III съставАгенция „Митници“А.Б.Т.МИТНИЦА БУРГАСДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
13.12.2018 15:00