Справка за насрочени дела за периода от 09.12.2019г. до 13.12.2019г.

Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, 
жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия Насрочване на делото
1АНД No 763/2019, I съставКАТШ.Ш.ОД НА МВР – ХАСКОВОДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
9.12.2019 9:00
2Гражданско дело No 1097/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеМ.Д.М.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
9.12.2019 9:30
3ЧНД No 766/2019, I съставПроизводство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.К.Д.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
9.12.2019 10:00
4НЧХД No 762/2019, I съставЛека телесна повредаЮ.Б.Ю.Н.Д.С.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
9.12.2019 10:30
5Гражданско дело No 673/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеА.К.Н.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2019 9:00
6Гражданско дело No 716/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеР.Д.Т.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2019 9:10
7Гражданско дело No 671/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеП.Б.Х.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2019 9:20
8Гражданско дело No 1243/2019, I съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеН.Г.П.,
И.Ж.П.
 Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 9:20
9Гражданско дело No 656/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеВ.Г.Г.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 9:30
10Гражданско дело No 760/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеИ.Т.А.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2019 9:30
11Гражданско дело No 1054/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеС.Н.А.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 9:30
12Гражданско дело No 1055/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеД.В.Д.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 9:30
13Гражданско дело No 807/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеС.Д.К.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2019 9:40
14Гражданско дело No 1058/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеБ.П.М.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 9:45
15Гражданско дело No 1077/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеГ.Т.М.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 9:45
16Гражданско дело No 1078/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеХ.Д.П.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 9:45
17Гражданско дело No 910/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеА.Р.М.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2019 9:50
18Гражданско дело No 648/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеВ.В.Г.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 10:00
19Гражданско дело No 670/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеМ.Т.Г.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2019 10:00
20Гражданско дело No 866/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеИ.А.П.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 10:00
21Гражданско дело No 872/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеТ.Г.Х.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 10:00
22Гражданско дело No 805/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеР.А.Ш.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2019 10:10
23Гражданско дело No 1157/2019, I съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеВ.С.С.ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРО СНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 10:20
24АНД No 771/2019, I съставКАТТ.А.С.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ХАСКОВОДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2019 10:20
25Гражданско дело No 1036/2019, I съставИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014ГАРАНЦИОНЕН ФОНД-ГР.СОФИЯА.А.М.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 10:30
26Гражданско дело No 280/2018, I съставДелбаГ.М.Ф.М.И.Д.,
Д.И.П.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 11:00
27Гражданско дело No 1140/2019, I съставИскове по КЗЗД БУЛ ИНС АД-СОФИЯП.А.Г.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
10.12.2019 11:00
28АНД No 779/2019, I съставАгенция „Митници“А.К.М.ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ЮЖНА МОРСКА“Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
10.12.2019 11:00
29Гражданско дело No 889/2019, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВГ.И.Д.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
11.12.2019 10:00
30Гражданско дело No 1111/2019, II съставИскове за развод и недействителност на бракаИ.С.А.Т.В.А.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
11.12.2019 10:00
31АНД No 772/2019, III съставАгенция „Митници“Т.Д.ТЕРИТОРИАЛ НА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКАДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
11.12.2019 10:00
32Гражданско дело No 1046/2019, II съставИскове за развод и недействителност на бракаН.К.М.Х.Й.С.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
11.12.2019 10:15
33Гражданско дело No 1061/2019, II съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеК.И.А.ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРО СНАБДЯВАНЕ ЕАД-ПЛОВДИВДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
11.12.2019 10:30
34Гражданско дело No 1059/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеМ.Д.С.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ- МВР-СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
11.12.2019 10:45
35Гражданско дело No 1060/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеД.Г.К.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ- МВР-СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
11.12.2019 10:45
36Гражданско дело No 1072/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеЦ.М.Б.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ- МВР-СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
11.12.2019 10:45
37Гражданско дело No 1073/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеЕ.И.К.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ- МВР-СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
11.12.2019 11:00
38Гражданско дело No 1086/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеЖ.М.П.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ- МВР-СОФИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
11.12.2019 11:00
39АНД No 770/2019, III съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.А.З.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
11.12.2019 11:00
40НОХД No 753/2019, III съставКражбаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДГ.К.Д.,
Х.С.К.
Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
11.12.2019 14:00
41Гражданско дело No 744/2018, II съставДелбаС.Г.Д.,
З.Д.В.,
В.Т.И.,
З.Т.Ж.,
А.З.А.
А.В.А.,
С.И.С.,
К.С.В.,
В.С.В.,
М.Н.А.,
А.Н.А.,
Д.Г.Р.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
12.12.2019 10:00
42Гражданско дело No 723/2019, II съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВИК – ЕООД – ХАСКОВОТ.Х.М.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
12.12.2019 10:00
43Гражданско дело No 3/2019, III съставДелбаБ.Х.Б.,
А.К.Л.,
И.Н.Д.,
Ц.К.Б.,
Б.Д.Б.,
Б.Д.Г.,
М.И.Ж.,
Д.Я.Г.,
Я.Г.Я.,
П.В.К.,
Д.П.Р.,
А.П.В.,
А.А.Г.,
Б.Г.Б.,
Й.Г.Б.,
Г.А.Г.,
И.А.Г.,
М.И.Д.,
Х.И.Д.,
Г.П.Б.,
Х.П.Б.,
В.Д.К.,
Х.Д.Х.,
В.Г.Б.
К.Н.Д.,
Й.К.Т.,
В.Х.Н.,
И.А.Н.,
З.А.Н.,
Л.В.А.,
Б.С.А.,
Е.С.А.,
Г.С.Г.,
М.Г.К.,
С.Г.Ч.,
Е.Б.Г.,
М.Н.Н.,
Б.В.Н.,
И.В.Н.,
Г.Б.Н.,
Д.Г.Н.,
С.В.К.,
Д.В.Н.,
В.М.Ж.,
Д.В.Н.,
М.В.Н.,
Д.Х.Д.,
К.Х.М.,
Н.И.Н.,
Я.К.Я.,
Х.Я.П.,
И.Г.Н.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
12.12.2019 10:30
44НОХД No 757/2019, III съставУнищожаване и поврежданеРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДХ.И.К.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
12.12.2019 14:00
45ЧГД No 1170/2019, II съставДруги частни производства ДСИ ПРИ РС СВИЛЕНГРАД,
С.К.И.,
РАЙОНЕН СЪД СВИЛЕНГРАД
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
12.12.2019 14:15
46Гражданско дело No 1290/2019, II съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеЕ.С.С.,
С.Б.
 Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
12.12.2019 14:15
47Гражданско дело No 682/2019, II съставДелбаП.П.С.Р.И.Р.,
П.П.Р.,
М.Ж.Ч.,
А.Г.Ч.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
12.12.2019 14:30
48Гражданско дело No 1292/2019, I съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеП.Ж.А.,
Н.П.А.
 Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
12.12.2019 15:30
49АНД No 713/2019, III съставИААААГОРА ТУР ЕООД-С.ПРОГРЕСОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРА ЦИЯ-ГР.КЪРДЖАЛИДокладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
13.12.2019 14:00