Справка за насрочени дела за периода от 21.10.2019г. до 25.10.2019г.

 Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, 
жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия Насрочване на делото
1АНД No 588/2018, I съставАгенция „Митници“М.Т.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКАДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
21.10.2019 10:00
2НОХД No 446/2019, I съставКражба, представляваща опасен рецидивРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДВ.Д.М.,
А.Д.А.,
З.М.П.
Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
21.10.2019 10:30
3АНД No 534/2019, I съставАгенция „Митници“М.М.П.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКАДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
21.10.2019 13:30
4Гражданско дело No 768/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеХ.Р.М.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ПРИ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
22.10.2019 9:00
5Гражданско дело No 964/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеД.Х.Д.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:00
6Гражданско дело No 966/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеД.В.Г.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:00
7Гражданско дело No 972/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеГ.Ф.К.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:00
8Гражданско дело No 769/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеИ.Н.И.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ПРИ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
22.10.2019 9:10
9Гражданско дело No 976/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеГ.Г.Г.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:15
10Гражданско дело No 980/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеГ.Д.Г.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:15
11Гражданско дело No 981/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеГ.Х.Д.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:15
12Гражданско дело No 770/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеЕ.А.К.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ПРИ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
22.10.2019 9:20
13Гражданско дело No 771/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеА.Н.А.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ПРИ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
22.10.2019 9:30
14Гражданско дело No 909/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеИ.К.М.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР-СОФИЯДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:30
15Гражданско дело No 989/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеД.Н.Д.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:30
16Гражданско дело No 995/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеИ.А.Ж.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:30
17Гражданско дело No 997/2019, I съставИскове за трудово възнаграждениеГ.С.У.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:30
18ЧГД No 1071/2019, I съставДруги частни производства Х.А.С.,
РАЙОНЕН СЪД СВИЛЕНГРАД
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:30
19ЧГД No 1076/2019, I съставДруги частни производства Д.С.И.,
РАЙОНЕН СЪД СВИЛЕНГРАД
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 9:30
20Гражданско дело No 772/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеД.А.А.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ПРИ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
22.10.2019 9:40
21Гражданско дело No 774/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеК.А.С.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ПРИ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
22.10.2019 9:50
22Гражданско дело No 617/2018, I съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещП.И.Д.,
Д.А.К.,
И.И.П.
Д.Д.М.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 10:00
23Гражданско дело No 776/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеД.А.С.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ПРИ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
22.10.2019 10:00
24Гражданско дело No 793/2019, I съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеАГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД-ГР.СОФИЯМ.И.М.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 10:00
25АНД No 659/2019, II съставДАМТНОБЩИНА СВИЛЕНГРАДДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-СОФИЯДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
22.10.2019 10:00
26Гражданско дело No 778/2019, IV съставИскове за трудово възнаграждениеК.С.В.ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ПРИ МВР-СОФИЯДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
22.10.2019 10:10
27Гражданско дело No 915/2019, I съставИскове по СК – издръжка, изменениеХ.Т.Н.С.М.Н.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 10:30
28Гражданско дело No 1105/2019, I съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеЙ.Б.С.Д.Г.С.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
22.10.2019 10:30
29АНД No 664/2019, II съставАгенция „Митници“Д.О.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКАДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
22.10.2019 11:00
30АНД No 658/2019, II съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДХ.А.А.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
22.10.2019 13:15
31Гражданско дело No 959/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеД.Г.Г.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
23.10.2019 10:00
32Гражданско дело No 968/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеИ.К.К.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
23.10.2019 10:00
33Гражданско дело No 991/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеД.П.Д.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
23.10.2019 10:00
34Гражданско дело No 957/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеС.Г.С.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
23.10.2019 10:15
35Гражданско дело No 973/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеД.Г.В.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
23.10.2019 10:15
36Гражданско дело No 975/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеИ.Д.Г.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
23.10.2019 10:15
37Гражданско дело No 978/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеД.Т.И.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
23.10.2019 10:30
38Гражданско дело No 982/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеГ.Б.Д.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
23.10.2019 10:30
39Гражданско дело No 1001/2019, II съставИскове за трудово възнаграждениеД.С.К.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВОДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
23.10.2019 10:30
40Гражданско дело No 949/2019, I съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.В.Г.Г.А.Н.Н.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
23.10.2019 14:00
41Гражданско дело No 874/2019, II съставИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеМИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕКЛАС ООД-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
24.10.2019 10:00