Справка за насрочени дела за периода от 25.2.2019г. до 1.3.2019г.

 Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, 
жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия Насрочване на делото
1НОХД No 678/2018, II съставДлъжностно присвояванеРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДД.Г.А.Докладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
25.2.2019 10:30
2АНД No 104/2019, II съставМВРС.П.Ж.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
25.2.2019 13:30
3АНД No 122/2019, I съставМВРИ.П.И.ГРУПА КЪМ ОДМВР-ХАСКОВО, РУ-СВИЛЕНГРАДДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
26.2.2019 9:00
4Гражданско дело No 63/2019, I съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеЖ.Г.Х.Р.А.Ш.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
26.2.2019 9:30
5Гражданско дело No 908/2018, I съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.Д.Х.А.С.М.М.Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
26.2.2019 10:00
6АНД No 758/2018, II съставАгенция „Митници“Р.Х.К.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКАДокладчик:
ХРИСТО Г. ГЕОРЧЕВ
26.2.2019 10:30
7НОХД No 121/2019, I съставБлудство с лице, навършило 14 г.РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДЮ.А.В.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
26.2.2019 10:30
8Гражданско дело No 812/2018, I съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещД.Д.М.Д.А.К.,
П.И.Д.,
И.И.П.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
26.2.2019 11:00
9Гражданско дело No 901/2018, III съставИскове по ЗОДОВИ.В.ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯДокладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
27.2.2019 10:00
10НОХД No 583/2018, IV съставКражба в големи размериРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДД.А.Р.,
Г.Д.Н.,
Н.Д.Н.,
Н.Г.Н.,
П.К.П.
Докладчик:
ЖИВКА Д. ПЕТРОВА
27.2.2019 10:00
11Гражданско дело No 620/2018, II съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещВ.И.Д.,
Р.А.И.,
Г.Ж.М.,
З.П.С.
А.И.С.,
З.А.С.
Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
27.2.2019 10:15
12Гражданско дело No 88/2019, II съставИскове по СК – развод по взаимно съгласиеГ.Д.Д.,
Щ.С.Д.
 Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
28.2.2019 10:00