Справка за насрочени дела за периода от 22.7.2019г. до 30.8.2019г.

Вид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, 
жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия Насрочване на делото
1НОХД No 488/2019, III съставПолзване на неистински или преправен документРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДД.А.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
22.7.2019 11:00
2Гражданско дело No 722/2019, II съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеВ.В.Р.Р.К.Р.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
23.7.2019 14:00
3ЧНД No 489/2019, III съставРазпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПКРУ НА МВР -СВИЛЕНГРАД Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
23.7.2019 14:00
4НОХД No 486/2019, III съставНеплащане на издръжкаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДА.Л.С.Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
24.7.2019 11:00
5НОХД No 429/2019, I съставКвалифицирани състави на кражбаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.С.А.,
Е.А.Д.,
А.В.А.
Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
29.7.2019 10:00
6НОХД No 442/2019, I съставНезаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривовеРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДИ.Л.Д.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
29.7.2019 14:00
7ЧНД No 432/2019, I съставПроизводство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДХ.Н.М.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
30.7.2019 10:30
8Гражданско дело No 753/2019, II съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеИ.П.К.Х.И.К.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
12.8.2019 15:00
9Гражданско дело No 392/2019, II съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.З.К.Д.В.Х.Х.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
14.8.2019 10:00
10Гражданско дело No 724/2019, II съставИскове по СК – издръжка, изменениеЛ.Л.Г.Р.И.Г.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
14.8.2019 11:00
11Гражданско дело No 520/2019, II съставИскове за развод и недействителност на бракаС.Ж.Ж.В.К.Ж.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
15.8.2019 10:00
12Гражданско дело No 582/2019, II съставПроизводства по Закона за защита от домашното насилиеА.Г.М.И.Г.М.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
21.8.2019 10:00
13Гражданско дело No 161/2019, II съставДруги искове по СК – отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.С.В.С.Г.Е.А.Докладчик:
РАДИНА В. ХАДЖИКИРЕВА
22.8.2019 10:00
14АНД No 459/2019, I съставМВРЖ.Г.П.РУ СВИЛЕНГРАДДокладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
26.8.2019 9:00
15АНД No 473/2019, I съставАгенция „Митници“Н.С.ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ЮЖНА МОРСКА“Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
26.8.2019 9:30
16АНД No 477/2019, I съставАгенция „Митници“Р.С.ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ЮЖНА МОРСКА“Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
26.8.2019 10:00
17АНД No 485/2019, I съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДМ.П.Д.Докладчик:
КРЕМЕНА Т. СТАМБОЛИЕВА
27.8.2019 9:00
18НОХД No 381/2019, III съставКвалифицирани състави на кражбаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЛЕНГРАДЙ.С.Д.,
Б.Ж.Ч.
Докладчик:
ДОБРИНКА Д. КИРЕВА
27.8.2019 14:00