Съдебни заседатели

Съдебните заседатели
на Районен съд Свиленград
Отвори
Вътрешни правила за работа на съдебните заседателиОтвори
Вътрешни правила за определяне и изплащане на възнагражденията на съдебните заседателиОтвори
Обучение на съдебните заседатели – „Наръчник на съдебния заседател“Отвори