Публична продажби

Обявленията за насрочени публични продани на държавния съдебен изпълнител са достъпни от сайта на Окръжен съд Хасково

Държавен съдебен изпълнителОтвори
Частни съдебни изпълнителиОтвори