Съдии

Адм. ръководител – Председател

Живка Петрова

Съдия

Елена Тодорова

Съдия

Кремена Стамболиева

Съдия

Добринка Кирева

Съдия

Христо Георчев

Съдия по вписванията

Янка Ганева

Съдия изпълнител

Владислав Линев