Такси и Банкови сметки

Такси

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
Отвори

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Отвори

IBAN сметки на Районен съд Свиленград:

Набирателна сметка:

депозити – вещи лица,
особен представител, свидетели, гаранции
СИ Банк – Свиленград

IBAN: BG54BUIB71013349004003

Такси и лихви

СИ Банк – Свиленград

IBAN: BG20BUIB71013149004001

Международен банков код:

BIC: BUIBBGSF